Muzikoterapie

Celostní muzikoterapie

Vystudovala jsem na filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Celostní muzikoterapii, metodu PaedDr. Lubomíra Holzera a dále ve studiu pokračuji. Muzikoterapie je studiem na celý život. Stále je co zlepšovat a zdokonalovat. 

Provádím muzikoterapii skupinově ve školkách, školách, s dospělými i individuálně. 

Účinky muzikoterapie jsem poznala sama na sobě, ale i na dětech s různým postižením. Velmi vhodná je pro neklidné, nesoustředěné, hyper aktivní děti a děti s postižením. 

Pasivní muzikoterapie

Při pasivní muzikoterapii lidé obvykle leží na podložkách v příjemné poloze a nechávají na sebe působit zvuky nástrojů v přirozeném ladění, které s námi souzní a dokáží nám navodit stav hluboké relaxace v hladině alfa, harmonizovat a léčit celý organismus. Dochází k celkovému uvolnění, zklidnění i k odbourání stresu. Používám buben djembe, šamanský buben, didgeridoo, ústní harfu, brumli, tibetské mísy, kartálky, dešťovou hůl, koncovku, různé perkuse a zpěv. 

Aktivní muzikoterapie

Při aktivní muzikoterapii dochází k propojení všech účastníků. Lidé poznají hluboký prožitek z vlastního projevu, radost a uvolnění ze společné tvorby. 

Hra na hudební nástroje v přirozeném ladění má pozitivní vliv na motorický rozvoj, zbavuje stresu, napětí a má léčebné účinky.

Cena se odvíjí podle akce a počtu lidí