O mně

Od dětství jsem pátrala po smyslu bytí, zajímala se o kameny, byliny, energii a alternativní metody léčení. Velmi mě inspirovaly a fascinovaly otcovy knihy o dávných civilizacích, ale i nalezené spisy mého pradědečka, který před 100 lety pracoval jako ošetřovatel na německé psychiatrické klinice a samozřejmě hudba!

20 let jsem se zabývala transpersonální astrologií. Na začátku 90. let ještě neexistovaly astrologické programy, vše jsem počítala podle vzorečků ručně na kalkulačce, abych po letech zjistila, že tím nikomu nepomohu. Lidé v danou chvíli stejně slyšeli, jen co slyšet chtěli. Astrologii občas používám jen pro naladění na člověka, abych ho pochopila. Prošla jsem řadou kurzů a seminářů, meditovala, potkala spoustu učitelů, ale v závěru se vždy vydala svou cestou.

Protože mě vždy zajímala hudba, pracovala jsem léta v hudebních vydavatelstvích, naslouchala hudbě i příběhům lidí, se kterými jsem se setkávala a přitom bádala a vzdělávala se v různých metodách. 

S narozením prvního syna přišla "velká rána". Většinu času jsem s ním trávila u lékařů a v nemocnicích, kde postupně získával spoustu diagnóz a špatných prognóz o jeho stavu. Ač jsem znala hodně věcí, bránila jsem se přijetí, že není v pořádku. Vlastně jsem si přála vyjímečné dítě. Byl ztracen v čase a prostoru a já trochu s ním. Potřebovala jsem se vyznat sama v sobě, naučit se lépe zvládat vypjaté situace, které nastávaly několikrát za den. Každá nová metoda mi dávala naději, že se mi podaří synův i můj stav zlepšit. 

Ze všech alternativních metod mě oslovila energetická psychologie pro svou účinnost, tedy pouze pro mne. Pomohla mi zpracovat nejrůznější témata z minulosti i současnosti. S druhým těhotenstvím jsem si přála už jen klidné, vyrovnané dítě, a to se mi téměř splnilo. Pro syny jsem nalezla metamorfní techniku a v posledních letech i muzikoterapii.

Ráda Vás povedu tak, abyste sami poznali, kam máte směřovat, co je pro Vás nejlepší. Společně se pokusíme najít cestu k překročení Vaší "zóny jistoty", abyste zjistili, že opravdu můžete. Abyste již nehledali důvody, proč něco nejde. Protože jde jen to, co si sami dovolíme! Někdy ale možnosti nevidíme díky našim blokům a ty Vám pomohu rozpustit. Propojuji energetickou psychologii s dalšími terapeutickými technikami podle individuálních potřeb.

Většinou používám EFT, jindy pouze Metamorfní techniku, někdy učím meditovat a relaxovat či metody kombinuji nebo zvolím úplně jiný postup. Stačí jen chtít spolupracovat. Každý člověk vnímá realitu a sebe jinak, tak i každé sezení je jiné. Obvykle trvá 1,5 až 2 hodiny. 

Jsem terapeutem, průvodcem...jen naviguji, rozpouštím, pomáhám měnit...

Kudy a jakým způsobem se vydat po terapii doufám poznáte sami, protože uvidíte možnosti, které jste před tím možná vidět nedokázali.