1. celorepubliková konference MUZI*KON pro odbornou i širokou veřejnost

1. celorepubliková konference MUZI*KON pro odbornou i širokou veřejnost – Ostrava – 15. 11. 2022

Téma: Muzikoterapie aneb kde muzikoterapie pomáhá

Bylo mi ctí být mezi přednášejícími.

Ukázaly jsme s kolegyněmi na příkladech ze své praxe, jak moc je správně vedená muzikoterapie účinná a léčivá (JIP, paliativní péče, pěstounská péče, školství běžné i speciální, děti s kombinovaným postižením či s autismem nebo s PAS, ADHD apod.). Představily jsme některé muzikoterapeutické nástroje a předvedly malou ukázku.

Pořadatel: Irena Johanka Savková – ředitelka MŠ, ZŠ speciální a praktické školy Diakonie ČCE Ostrava

Přednášející:

Alena Baziková, Veronika Boulterová, Magda Blahová, Veronika Faltusová, Dita Mohelská, Pavla Musilová, Irena Johanka Savková