Osobní konzultace

Žádné potíže nejsou malé, když Vám znepříjemňují život.

Pokud Vás něco trápí, máte potíže v běžných i složitějších životních situacích a opakujete stále
stejné vzorce chování, objednejte se ke mně na konzultaci. Často s lidmi řeším osobní vztahy (partnerské, pracovní, rodinné), různé strachy, fobie, zvládání každodenních situací.

Můžete se ke mně objednat na konzultaci, terapeutické sezení nebo na muzikoterapii. Pracuji s dospělými, s dětmi, včetně dětí s různými potížemi, poruchou pozornosti, ADHD, PAS (porucha autistického spektra) apod.

Při konzultacích/terapiích Vás ráda Vás povedu tak, abyste sami poznali, kam máte směřovat, co je pro Vás nejlepší a již nehledali důvody, proč něco nejde. Protože jde jen to, co si sami dovolíme. Někdy ale možnosti nevidíme díky našim blokům a ty Vám pomohu uvolnit. Propojuji energetickou psychologii s dalšími terapeutickými technikami podle individuálních potřeb.

Obvykle si povídáme, často používám metodu EFT, jindy pouze Metamorfní techniku, někdy učím meditovat a relaxovat či metody kombinuji nebo zvolím úplně jiný postup. Stačí jen chtít spolupracovat. Každý člověk vnímá realitu a sebe jinak, tak i každé sezení je jiné. Obvykle trvá 1,5 až 2 hodiny.