O mně

Od dětství jsem naslouchala přírodě, pátrala po smyslu bytí, později se zajímala o alternativní způsoby léčení. Velmi mě ovlivnily hovory s mým otcem o historii, vědě, dávných civilizacích, ale i nalezené spisy mého pradědečka, který před 100 lety pracoval jako ošetřovatel v sanatoriu v Lysé nad Labem.

Hudba a zpěv byly mou součástí od útlého věku. Léta s flétnou v Lidové škole umění pod vlivem mého nevidomého učitele, který mi ukázal jiné možnosti vnímání světa. Další učitel mi dal slušný základ v hudební nauce, ale také mě učil hrát a improvizovat. Zpívala jsem ve sborech, později v kapelách (např. Nana Zorin), hrála v divadle, ale svůj opravdový hlas jsem objevila až s tradičními nástroji při studiu Celostní Muzikoterapie na FF UPOL.

Mé původní ekonomické vzdělání a celoživotní zájem o hudbu mě přivedl k dlouholeté práci v hudebních vydavatelstvích (Mute Records, Warner Music), kde jsem v rámci promotion a marketingu pracovala se světoznámými umělci, vnímala nejen hudbu, ale i příběhy lidí, se kterými jsem se setkávala, přitom bádala a vzdělávala se v různých terapeutických metodách.

Od začátku 90. let jsem prošla řadou kurzů a seminářů, meditovala, vzdělávala se, léčila se. Potkala jsem spoustu učitelů a v závěru se vždy vydala svou cestou.

S narozením prvního syna (2002) přišla „velká rána“. Mnoho času jsem s ním trávila u lékařů a v nemocnicích, kde postupně získával spoustu diagnóz a špatných prognóz o jeho stavu. Bránila jsem se přijetí, že není v pořádku. Jako hlučný a těžce zvladatelný autista s poruchou porozumění, řeči a se spoustou dalších diagnóz byl ztracen v čase a prostoru a já trochu s ním. Potřebovala jsem se vyznat sama v sobě, naučit se lépe zvládat každodenní vypjaté situace. Každá nová metoda mi dávala naději, že se mi podaří synův i můj stav zlepšit. Syn se stal mým velkým učitelem.

Ze všech alternativních metod mě nejvíce oslovily Energetická psychologie (EFT) a Metamorfní technika pro svou účinnost. Pomohly mi zpracovat nejrůznější témata z minulosti i současnosti, proto jsem se jim začala věnovat hlouběji. S narozením druhého syna (2010) konečně zažívám, jaké to je, mít zdravé dítě.

Celostní muzikoterapie, metoda CMLH, kterou jsem vystudovala na FF Univerzity Palackého v Olomouci, mi otevřela novou cestu. Propojení terapie s hlasem, se zvuky nástrojů v přirozeném ladění, hra, zpěv a improvizovaná tvorba je mou velkou radostí, kterou s nadšením předávám dále.

Jsem terapeutem, průvodcem…jen naviguji, uvolňuji, pomáhám měnit…

Můžete se ke mně objednat na konzultaci, terapeutické sezení nebo na muzikoterapii. Pracuji s dospělými, s dětmi, včetně dětí s různými potížemi, poruchou pozornosti, ADHD, PAS (porucha autistického spektra) apod.

Při konzultacích/terapiích Vás ráda Vás povedu tak, abyste sami poznali, kam máte směřovat, co je pro Vás nejlepší a již nehledali důvody, proč něco nejde. Protože jde jen to, co si sami dovolíme. Někdy ale možnosti nevidíme díky našim blokům a ty Vám pomohu uvolnit. Propojuji energetickou psychologii s dalšími terapeutickými technikami podle individuálních potřeb.

Obvykle si povídáme, často používám metodu EFT, jindy pouze Metamorfní techniku, někdy učím meditovat a relaxovat či metody kombinuji nebo zvolím úplně jiný postup. Stačí jen chtít spolupracovat. Každý člověk vnímá realitu a sebe jinak, tak i každé sezení je jiné. Obvykle trvá 1,5 až 2 hodiny.