Metamorfní technika

Je příjemná relaxační metoda pro uvolnění citových a emocionálních bloků, traumat a životních vzorců utvořených v prenatálním období. Takto vytvořené energetické bloky se potom odráží v životě člověka v podobě fyzických nemocí, psychické nerovnováhy, různých stresů, poruch chování a dysfunkcí.

Metamorfní techniku praktikuji jemnými dotyky reflexní zóny páteře na chodidlech, rukou a hlavě. Je výhodná pro všechny, ale také pro lidi, kteří o svých potížích neradi mluví nebo pro děti, které nedokáží své emoce rozpoznat nebo o nich mluvit. Mám na mysli děti s poruchou autistického spektra či mentálním postižením nebo děti velmi introvertní. Někdy tuto metodu učím samotné maminky, aby ji mohly doma na svých blízkých aplikovat a nemusely své děti vodit ke mně.

Lidé často po aplikaci zažívají svůj vlastní „restart“, jsou objektivnější, odpadávají strachy ze změn, člověk lépe rozpozná, kde je jeho místo, např. zdali má zůstat ve vztahu, v práci, zlepší se sebevědomí, nebojí se postavit sám za sebe, je více sám sebou, zbaví se předsudků . Aby byl efekt úplný, je vhodné metodu provést vícekrát.