Muzikoterapie

Celostní muzikoterapie

Celostní muzikoterapii, metodu CMLH jsem vystudovala na filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2014 – 2018. Muzikoterapie je studiem na celý život. Stala se mou vášní v objevování dalších terapeutických hudebních nástrojů, v jejich působení na tělo i mysl společně s použitím hlasu.

Správně vedená muzikoterapie má prokazatelně schopnost zklidňovat nervovou soustavu, zlepšovat naše zdraví, přispívá k psychicé a fyzické rovnováze a pohodě. Proniká do hlubších vrstev osobnosti než mluvené slovo. Nejde o obsah, ale o to, jak na nás působí.

Provádím muzikoterapii skupinově i individuálně s dospělými i dětmi, včetně osob i dětí s různými potížemi, s poruchou pozornosti, ADHD, psychickými potížemi, s PAS (poruchou autistického spektra)apod.

Účinky celostní muzikoterapie jsem poznala a poznávám sama na sobě, na ostatních lidech, ale i na dětech s různým postižením. Velmi vhodná je pro neklidné, nesoustředěné děti a děti s ADHD či s PAS.

Pasivní muzikoterapie

Při pasivní muzikoterapii (muzikoterapeutické relaxaci) ležíte a odpočíváte na podložkách v příjemné poloze, vnímáte zvuky nástrojů v přirozeném ladění a můj hlas/improvizovaný zpěv.

Nástroje v určitém pořadí a propojení s intuitivním zpěvem dokáží navodit stav hluboké relaxace, kdy dochází k celkovému uvolnění, zklidnění nervové soustavy, změnám v psychické i fyzické oblasti, k odbourání stresu. Metodou CMLH lze harmonizovat celý organismus.

Používám gongy, tibetské mísy, ústní harfu, píšťaly, brumli, buben djembe, šamanský buben, didgeridoo, ústní harfu, různé perkuse a improvizovaný intuitivní zpěv.

Muzikoterapeutickým působením se uvolňují dlouho potlačované emoční bloky a následně dochází k úlevě.

Co se s námi při muzikoterapeutické relaxaci děje:

 • Nejde o obsah, ale o to, jak na nás působí.
 • Správně vedená muzikoterapie proniká do hlubších vrstev osobnosti než mluvené slovo.

Vlivem zvuků nástrojů v přirozeném ladění dochází:

 • k hlubokému relaxačnímu stavu (stav alfa)
 • snížení napětí ve svalech
 • uvolnění
 • odbourání stresu
 • odblokování potlačených emocí
 • k propojení pravé a levé hemisféry (tzv. jednotný mozek)
 • ke zklidnění nervové soustavy
 • ke zklidnění dechu – přechod z povrchního dýchání do přirozeného (rytmický pohyb břicha – bránice)
 • pozitivně ovlivňuje srdeční rytmus, snižuje krevní tlak a zpomaluje tepovou frekvenci
 • zlepšuje činnost mozku, orgánů
 • buněčná paměť (organismus si při opakovaném použití muzikoterapeutických nástrojů tzv. pamatuje, proto se lidé s dalším opakováním celostní muzikoterapie rychleji vnoří do relaxačního stavu alfa)
 • je vhodná pro všechny – děti, dospělé i těhotné ženy

Aktivní muzikoterapie

Při aktivní muzikoterapii dochází k propojení všech účastníků. Představím Vám tradiční hudební nástroje a jejich vliv na tělo i mysl, působení zvuků, vnímání zvuků, možnosti použití hlasu. Některé nástroje si vyzkoušíte a poznáte hluboký prožitek z vlastního projevu, tvorby, radost a uvolnění.

Hra na hudební nástroje v přirozeném ladění má pozitivní vliv na motorický rozvoj, zbavuje stresu, napětí a má léčebné účinky.

Muzikoterapeutická pohádka

S pomocí nástrojů, mluveného slova, zpěvu, zapojíme dětskou představivost. Děti se stanou součástí příběhu, společně zahrajeme a odvyprávíme, zazpíváme, zahrajeme pohádku.

Někdy spolupracuji s kolegyní, která k muzikoterapii citlivě a nenápadně začleňuje dětskou jógu.