Terapie EFT – energetická psychologie

EFT – neboli energetická psychologie je jednoduchá, bezpečná a účinná metoda uvolňující negativní emocionální napětí, fyzické potíže, mění omezující vzorce chování. Má rychlé a viditelné výsledky, patří k jedné z nejúčinějších metod používaných v celém světě. 

EFT dokáže odstranit:

  • strachy všeho druhu (např. strach z vody, z výšek, z řízení auta, z cestování letadlem, metrem, strach z uzavřených prostor,  z životních změn, z veřejného projevu)
  • fobie  (např. z pavouků, z myší, z hmyzu všeobecně)
  • stres, úzkosti, pocity viny
  • nízké sebevědomí
  • potíže v partnerských a mezilidských vztazích (vztahy, komunikace s okolím, potíže v práci)
  • závislosti, fyzické potíže (bolesti, kouření, alkohol, drogy apod.)
  • potíže s otěhotněním
  • u dětí strachy a úzkosti spojené se školou a spolužáky, rodinné vztahy apod.

Při EFT vedu s klientem hovor o jeho potížích. Vycházím z toho, že každý pocit má i fyzické projevy. Například strach či nervozitu každý vnímá jinak. Někomu buší srdce, polévá ho horkost, jiného bolí žaludek, má stažené hrdlo a mnoho dalších. Nejdříve si pocity pojmenujeme, pokusíme se je procítit, přijmout. Při tom dokola působím nebo poklepávám na akupresurní body na těle (často se EFT nazývá akupunkturou bez jehel), až začne docházet k úlevě nebo ke změně náhledu na situaci. Obvykle potíže mizí nebo se objeví jiný nový pocit. Pracujeme tak, aby došlo ke změně vnímání dané situace, k přijetí a dále k eliminaci nepříjemných pocitů. Někdy stačí jedno sezení, jindy je potřeba přijít alespoň 3x. Vždy rozhodnutí o pokračování nechávám na klientovi. Ten obvykle potřebuje zjistit, jak bude vnímat a prožívat reálnou situaci.

Cena: 1000 Kč/hod.