Hudba zklidňuje. Nejen děti, ale i jejich mámy,“ říká muzikoterapeutka Veronika Boulterová

marianne.cz, IVA HADJ MOUSSA | 14. 10. 2023

O tom, že hudba může prospívat našemu duševnímu i fyzickému zdraví, pochybuje málokdo. A právě na základech propojení zvuků a emocí pracuje muzikoterapie. Pro koho je vhodná a jaký může mít efekt?

Je vlastně muzikoterapie uznávanou vědeckou disciplínou? Mnoho lidí ji řadí spíše do oblasti takzvaných „ezo-věd“.

Tyto předsudky stále trvají, ale nejsou oprávněné. Muzikoterapie je respektovaný studijní obor. Například já jsem vystudovala celostní muzikoterapii, metodu CMLH na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a ve vědecké komunitě o ní nepanují pochyby. Muzikoterapie je založená na tom, že hudba může velmi významně ovlivňovat náš psychický i fyzický stav. Nejvíce pomáhá dětem, které si procházejí různými duševními nebo vývojovými potížemi. Hudba totiž dokáže dětem pomoci vyjádřit emoce a myšlenky bez nutnosti slov, slouží jako přirozený emoční ventil. Pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti a zlepšuje koncentraci. Efektem terapie je nejen zlepšení emocionálního stavu, motorických dovedností, soustředění, ale také snížení stresu, zlepšení komunikace, sebedůvěry, ale třeba i spánku. Může pomáhat i k řešení vztahů ve školních či pracovních kolektivech i jako prevence šikany. Kromě psychické stránky má hudba vliv na spoustu tělesných funkcí: krevní tlak, srdeční rytmus, motoriku, svalový tonus a podobně. Může tak přispět ke snížení úzkosti a strachu. Terapie hudbou, zvlášť metoda celostní muzikoterapie, dokáže člověka přivést do stavu alfa, což je fáze mezi bděním a spánkem, kdy dochází k celkovému zklidnění a regeneraci organismu.

Jak muzikoterapie probíhá?

U dětí je důležité, aby se s nimi pracovalo pravidelně. Jednou za týden až za dva týdny po dobu jednoho roku či déle. Osoba muzikoterapeuta je klíčová, protože své klienty postupně poznává, všímá si, jak reagují na jednotlivé nástroje. Osobně pracuji už i s malinkými i většími dětmi, a také s jejich rodiči. Někdy individuálně, jindy ve skupinách, podle potřeby. Samotná terapie probíhá tak, že používám tradiční staré nástroje v přirozeném ladění. Hudební nástroje nevnímáme jenom sluchem, ale i celým tělem. Například tibetské mísy, gongy nebo bubny vibrují tak, že zvuk prochází celým tělem

Rozhovor pokračuje na marianne.cz