Pravidelná muzikoterapie pro děti s PAS nebo vývojovou dysfázií

Praha Hostivař (2020 – 2021) a Dobřejovice (2021 – 2022). Děti věk 4 – 7 let.