Přednáška v knihovně Ústí nad Labem

Severočeská knihovna v Ústí nad Labem – přednáška pro rodiče s dětmi 0 – 6 let v rámci projektu Bookstart 2018–2019

Veronika Boulterová, terapeutka a muzikoterapeutka

Veronika metodu celostní muzikoterapie vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rodičům představí celostní muzikoterapii a její prospěšný vliv na zdraví dětí i dospělých. Ukáže tradiční nástroje v přirozeném ladění používané při metodě celostní muzikoterapie, předvede ukázku pasivní i aktivní muzikoterapie. Maminky i děti budou mít možnost vyzkoušet si některé nástroje a možná si i společně zahrají.

Reference:

Projekt mě zpočátku zaujal hlavně tím, že si dával za cíl přivést děti k zájmu o knihy. Přiznám se, že z prvního setkání jsem byla trochu rozpačitá, přišlo mi, že plánovaných aktivit je mnoho a téma knih je vlastně upozaděno. Opak je pravdou. Počáteční smíšené pocity vystřídalo těšení se na pozvané hosty a nadšení z výroby vlastního leporela. Od porodu první kreativní činnost, ke které jsem se dokopala a musím říct, že mě opravdu těšila. Veselé jiskřičky v očích dcery, když si ji poprvé prohlížela, byly tou nejlepší odměnou. Paleta pozvaných hostů byla opravdu pestrá a každé téma přineslo nejednu myšlenku k zamyšlení. Za top hosta považuji setkání s Veronikou Boulterovou, která nás seznámila s muzikoterapií, to byl myslím silný zážitek nejen pro maminky, ale i pro ty nejmenší účastníky.
V průběhu roku se z ležících miminek staly pohybující se batolata a setkání nabírala grády, v dobrém slova smyslu. Vzájmená interakce, jak mezi dětmi samotnými, tak i mezi dětmi a přednášejícími, přinesla nejednu úsměvnou situaci. Prostředí knihovny, včetně milého personálu dětského oddělení, je sympatickým a příjemným místem k setkávání. Myslím, že i samotný pobyt mezi tolika knihami a možnost si je osahat (v začátcích spíše ochutnat), napomáhá tomu, aby děti měly ke knihám kladný vztah.
A že účast v Bookstartu přináší ovoce a projekt plní co si předsevzal, je nejlépe vidět na přiložené fotografii. Dcerku obloženou knihami a zahloubanou do prohlížení vídáme doma často. Už teď jsou pro ní knížky důležité. Díky Bookstarte!
maminka Eva s dcerou Marií

Chtěla bych celému kolektivu knihovny poděkovat za úžasně strávený rok ve společnosti Bookstartu. Díky tomuto projektu jsem se seznámila nejen se spoustou zajímavých knih vhodných pro mého syna, ale také jsem se seznámila s maminkami a jejich dětmi, které jsou podobně naladěné. Měla jsem možnost vyslechnout spoustu zajímavých přednášek, nejvíce ve mě utkvěly přednášky Jana Kršňáka – “Malé děti a technologie”, dále přednáška paní Kořenské o metodách vzdělávání a v neposlední řadě muzikoterapie Veroniky Boulterové. Dále je krásný nápad s vytvořením leporela z fotek našich dětí, přestože ne vždy se dá s dětmi dobře tvořit, tak to velmi oceňuji a těším se, že nám zůstane krásná památka.

Je moc milé moci se setkávat v prostředí knihovny i s našimi nejmenšími a pokusit se jim předat pro život hodnotu knih. Náš Bonifác za těch 10 měsíců udělal velký pokrok a sám knížky doma často vyžaduje, což mě velmi těší a věřím, že je to i díky Bookstartu. Má to smysl ?
Ještě jednou děkuji za možnost účastnit se tohoto projektu!
S přátelským pozdravem

maminka Monika a syn Bonifác

Další fotografie z akce

Zdroj: https://eu.zonerama.com/dosvkul/Album/5389599

Zdroj: do.svkul.cz