Žena a život: Naučte se myslet v prvé řadě na sebe

Veronika Boulterová,
terapeutka energetické psychologie, metamorfní techniky a muzikoterapeutka

Jaké problémy řešíte a léčíte nejčastěji?
Lidé za mnou přicházejí s nejrůznějšími potížemi. Se strachy všeho druhu, fobiemi, traumaty, úzkostmi, stresem, pocity viny, nízkým sebevědomím, ztrátou motivace, závislostmi… Asi nejčastěji ale řeším partnerské a mezilidské vztahy, strach ze životních změn, potíže v práci, různé smutky, ale i problémy s otěhotněním.

Jak probíhají vaše terapie?
Povídám si s klientem o jeho potížích a vycházím z toho, že každý pocit má i fyzické projevy. Pocity nejdříve pojmenujeme, pokusíme se je procítit, uvědomit si je a přijmout je. Přitom neustále poklepávám na akupresurní body na těle, až dojde k úlevě nebo ke změně náhledu na situaci. Obvykle potíže a nepříjemné proje- mizí, nebo se objeví jiný, nový pocit, na kterém pracujeme. Někdy používám i tzv. metamorfní techniku, což je příjemná relaxační metoda uvolňující bloky z prenatálního období. Často stačí jedno sezení, jindy je potřeba přijít alespoň 3x. Rozhodnutí o pokračování je vždycky na klientovi.

Článek z časopisu Žena a život, napsala MIRKA SRDÍNKOVÁ
https://www.idnes.cz/jenprozeny/zenaazivot